TEČAJ STRANIH JEZIKA

TEČAJ STRANIH JEZIKA

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba nastavlja s projektom tečajeva za strane jezike u suradnji sa Sjajna zvijezda edukativni centar.
Cijena tečaja je 500,00 kn.
Sve zainteresirane molimo da se prijave na info@sjajnazvijezda.hr i da pri prijavi navedu da se prijavljuju preko Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba kako bi mogli pohađati tečaj po navedenoj cijeni. Oni koji su prošle godine pohađali tečaj preko našeg projekta neka navedu strani jezik i stupanj koji su položili. Tečajevi počinju u rujnu ove godine stoga požurite s prijavama.
Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate Sjajna zvijezda edukativni centar na tel. : 01 485 28 73, 097 660 40 53 ili e-mail: info@sjajnazvijezda.hr.

admin