Odričem se jedne kave u korist naših najboljih učenika i studenata

Usvojen novi pravilnik o radu fonda BNZH za stipendiranje i nagrađivanje

Teško da ima važnije i dalekosežnije aktivnosti za bošnjačku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj nego što je pomaganje školovanja i poticajnog nagrađivanja mladih Bošnjaka koji žive u Republici Hrvatskoj. Za ostvarenje ove najplemenitije svrhe djeluje pri Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Hrvatske Fond za stipendiranje i nagrađivanje

“Drage sunarodnjakinje i sunarodnjaci, uključite se, postanite donatori Fonda u skladu sa svojim mogućnostima. Uplate možete izvršiti jednokratno, ili još bolje, trajnim nalogom u svojoj banci sa svog tekućeg računa na žiro-račun BNZH u Zagrebačkoj banci broj: 2360000 – 1101896707 Postanite članom fonda za stipendiranje učenika i studenata Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske uključimo se u akciju ťOdričem se jedne kave u korist naših najboljih učenika i studenataŤ Uplatimo u Fond minimalan iznos za maksimalnu korist. Pomozimo naše mlade i ugradimo svoj doprinos u njihovo znanje. Uplate možete izvršiti jednokratno ili još bolje, trajnim nalogom u svojoj banci sa svog tekućeg računa na žiro-račun BNZH u Zagrebačkoj banci broj: 2360000 – 1101413989”

Na svojoj sjednici održanoj u Puli 03.07.2010. godine Glavni odbor BNZH bavio, između ostaloga, i ustrojem i funkcioniranjem Fonda za stipendiranje i nagrađivanje, pa je usvojen i Pravilnik o radu Fonda BNZH za stipendiranje i nagrađivanje. Pravilnikom je još jednom potvrđena svrha Fonda, a to je prikupljanje materijalnih sredstava, financijskih prije svega, i njihovo usmjeravanje za poticajno nagrađivanje i pomaganje školovanja mladih Bošnjaka koji žive u Republici Hrvatskoj. Sredstva se prikupljaju prvenstveno iz donacija pojedinaca, institucija, udruga, poduzeća, udruga i institucija Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, te donacija međunarodnih institucija za podršku nacionalnima manjinama. O poslovima Fonda brine upravni odbor, u koji svaka županijska organizacija imenuje jednog člana na vrijeme od 4 godine. Sredstva Fonda dodjeljivat će se za stipendiranje vrijednih i talentiranih učenika i studenata slabijeg imovnog stanja, jednokratne pomoći za kupnju knjiga ili pribora đaku ili studentu, te, što je novina, godišnje nagrade za istaknuta postignuća na području društvenog, kulturno umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva od posebnog društvenog interesa za zajednicu. Stipendije ili nagrade dodjeljivat će se natječajem, a stipendije će se dodjeljivati prema kriterijima koje će propisati Upravni odbor. Značajna novina za kandidate za stipendije je da će obvezni prilog prijavi kandidata biti preporuka županijske organizacije BNZ. Godišnje nagrade dodjeljivat će se natječajem, a prispjele prijave ocjenjivat će od Upravnog odbora imenovana komisija sastavljena od istaknutih stručnjaka, znanstvenika, odnosno kulturno-umjetničkih poslenika iz odgovarajućih područja. Sigurno je da će primjena novog pravilnika unaprijediti organizaciju Fonda, ali ovom prigodom želimo istaknuti šta je najvažnije za davanje najdubljeg smisla samom Fondu i njegovoj svrsi. Naime, najvažnija stvar za Fond je da se u njega u svojstvu donatora uključi što veći broj Bošnjaka u Hrvatskoj. Uključivanjem u Fond u svojstvu donatora, svaka Bošnjakinja ili Bošnjak pokazat će svijest o pripadnosti svojoj nacionalnoj zajednici, svijest o značaju školovanja i obrazovanja svojih sunarodnjaka, svijest da samo obrazovani i školovani imamo realne šanse biti relevantni u svijetu u kojem živimo. Pri tome, nije važno koliko ćemo sudjelovati u Fondu, svaka, pa i najmanja donacija je značajna, važno je da je konstantna i da nas u Fondu ima čim više. Stoga, uključite sa kao donator u rad Fonda. Donirajte redovno mjesečno koliko možete, makar vrijednost jedne kave, ali da to bude redovito i stalno. Sve naputke kako postati i ostati donatorom dobivat ćete i u Bošnjačkom glasu, a i na druge načine. Glavni odbor BNZH, donoseći zaključak o potrebi uključivanja što većeg broja Bošnjakinja i Bošnjaka kao donatora u Fond, donio je i preporuku županijskim Bošnjačkim zajednicama da se aktivno angažiraju na objašnjavanju značaja Fonda za Bošnjake i pridobivanju čim većeg broja donatora. Na kraju, drage sunarodnjakinje i sunarodnjaci, uključite se, postanite donatori Fonda u skladu sa svojim mogućnostima. Uplate možete izvršiti jednokratno, ili još bolje, trajnim nalogom u svojoj banci sa svog tekućeg računa na žiro-račun BNZH u Zagrebačkoj banci broj: 2360000 – 1101413989. Postanite članom fonda za stipendiranje učenika i studenata Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske uključimo se u akciju ťOdričem se jedne kave u korist naših najboljih učenika i studenataŤ Uplatimo u Fond minimalan iznos za maksimalnu korist. Pomozimo naše mlade i ugradimo svoj doprinos u njihovo znanje. Uplate možete izvršiti jednokratno ili još bolje, trajnim nalogom u svojoj banci sa svog tekućeg računa na žiro-račun BNZH u Zagrebačkoj banci broj: 2360000 – 1101413989
 

admin