Poziv za predlaganje programa rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2022. godinu

Poštovani,

u proračunu Grada Zagreba određena su sredstva za programe Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba koji su od interesa za bošnjačku nacionalnu zajednicu. Od interesa za bošnjačku manjinu smatrat će se programi koji imaju naglasak na snažnijem uključivanju mladih u programe bošnjačkih udruga, programe koji potiču suradnju i povezivanje bošnjačkih udruga i vijeća (gradsko/županijsko/koordinacija), programi obrazovanja u smislu širenja svijesti o identitetu, kulturi, jeziku i povijesti Bošnjaka. Programi također moraju biti transparentni za širu društvenu zajednicu i poticati snažniju medijsku prisutnost  bošnjačke zajednice.

Kako bi mogli planirati i izraditi program za 2022. godinu molimo Vas da svoje prijedloge programa dostavite najkasnije do 3. prosinca 2021. u ured Vijeća, Trnjanska cesta 35 ili putem mail-a: vbnmgz@vbnmgz.hr. Razmatrat će se samo programi predani do navedenog roka.

Programi moraju biti napisani na dostavljenom obrascu s detaljnim operativnim i financijskim planom. Nepotpuni prijedlozi programa neće biti razmatrani.

Posebno će se vrednovati projekti koji su usmjereni na informiranje pripadnika bošnjačke nacionalne manjine o važnosti nacionalnog opredjeljenja, odnosno preimenovanja imena „Musliman“ u „Bošnjak“. Od posebnog značaja smatrat će se i projekti obrazovanja bošnjačke djece i omladine, potpore zapošljavanja u državnoj upravi primjenom prava  zagarantiranih ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama, obilježavanje  značajnih datuma iz povijesti i državnih praznika Bosne i Hercegovine.  

Pozivamo Vas da ozbiljno i odgovorno pristupite predlaganju projekata kako bi mogli izraditi što kvalitetniji program za 2022. godinu te vas molimo da pri tome imate na umu i  posebne okolnosti uzrokovane epidemijom COVID-19 i propisane mjere zaštite zdravlja ljudi o kojima će ovisiti realizacija programa.

OBRAZAC PRIJAVE PROGRAMA ZA 2022. GODINU.

S poštovanjem,

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Armin Hodžić, v.r.

 

Zagreb, 3. studenoga 2021.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba