Poziv za predlaganje programa rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba za 2023. godinu

Poštovani,

u proračunu Grada Zagreba određena su sredstva za programe Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba koji su od interesa za bošnjačku nacionalnu zajednicu. Od interesa za bošnjačku manjinu smatrat će se programi koji imaju naglasak na snažnijem uključivanju mladih u programe bošnjačkih udruga, programe koji potiču suradnju i povezivanje bošnjačkih udruga i vijeća (gradsko/županijsko/koordinacija), programi obrazovanja u smislu širenja svijesti o identitetu, kulturi, jeziku i povijesti Bošnjaka. Programi također moraju biti transparentni za širu društvenu zajednicu i poticati snažniju medijsku prisutnost  bošnjačke zajednice.

Kako bi mogli planirati i izraditi program za 2023. godinu molimo Vas da svoje prijedloge programa dostavite najkasnije do 1. prosinca 2022. u ured Vijeća, Trnjanska cesta 35 ili putem mail-a: vbnmgz@vbnmgz.hr. Razmatrat će se samo programi predani do navedenog roka.

Programi moraju biti napisani na dostavljenom obrascu s detaljnim operativnim i financijskim planom. Nepotpuni prijedlozi programa neće biti razmatrani.

Posebno će se vrednovati projekti koji su usmjereni na informiranje pripadnika bošnjačke nacionalne manjine o važnosti nacionalnog opredjeljenja, odnosno preimenovanja imena „Musliman“ u „Bošnjak“. Od posebnog značaja smatrat će se i projekti obrazovanja bošnjačke djece i omladine, obilježavanje  značajnih datuma iz povijesti i državnih praznika Bosne i Hercegovine kao i programi koji uključuju predlaganje lokalnim i regionalnim tijelima općih akata o pitanjima od značaja za nacionalnu manjinu, predlaganje izmjena i dopuna propisa te  iniciranje i sudjelovanje u javnim raspravama i inicijativama od značaja za nacionalnu manjinu.

Pozivamo Vas da ozbiljno i odgovorno pristupite predlaganju projekata kako bi mogli izraditi što kvalitetniji program za 2023. godinu te vas molimo da pri tome uzmete u obzir da će od 1. siječnja 2023. službena novčana jedinica i zakonsko plaćanje u Republici Hrvatskoj postati euro te da sve vrijednosti iskažete u eurima (Fiksni tečaj konverzije iznosi 7.53450kn).

Obrazac za prijavu programa u 2023. godini dostupan je na poveznici OBRAZAC PRIJAVE PROGRAMA ZA 2023. GODINU.

 S poštovanjem,                                                                                    

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Armin Hodžić, v.r. 

U Zagrebu, 31. listopada 2022.

          

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba