Predstavljanje knjige Tešnjaka Mustafe Muće Bešlagića pod nazivom RRAT ZA „MALI TEHERAN“

U okviru tradicionalne manifestacije XVI. BOŠNJAČKIH RIJEČI U HRVATSKOJ, KDBH Preporod ima čast pozvati Vas na predstavljanje knjige Tešnjaka Mustafe Muće Bešlagića pod nazivom

RAT ZA „MALI TEHERAN“

Pored autora, o knjizi će govoriti

Prof. dr. Džemal Najetović
Mr.sc. Sakib Kurtić
Mr.sc. Ajka Tiro Srebreniković

Moderator Sena Kulenović

Dijelove iz knjige čitat će doajen bosansko – hercegovačkog glumišta  Muharem Osmić.
Predstavljanje će biti u petak 10.6. 2011. u Omladinskom klubu Islamskog centra, Gavellina 40 Zagreb s početkom u 19:30 sati.
Predstavljanje se odvija uz financijsku potporu iz državnog proračuna RH, putem Savjeta za nacionalne manjine RH.

Petar Glušica