Projekt socijalno-kulturnog istraživanja Bošnjaka/Muslimana u gradu Zagrebu

Vijeća i udruge nacionalnih manjina osnovani su u skladu s Ustavnim zakonom da štite socijalne, kulturne i političke interese pripadnika manjina.

U cilju unapređenja položaja Bošnjaka i Muslimana u gradu Zagrebu, kao nacionalne manjine, Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba  provodi svoje programe i unaprijeđuje stanje naše nacionalne manjine.  Međutim za potpuno definiranje naših ključnih programa i ostvarivanje naših prava potrebno je poznavati temeljne podatke, kao i stvarne interese i probleme naše manjine.

Na  tom tragu zacrtali smo si realizaciju jednog vrlo značajnog projekta – Istraživanje socijalno-kulturnog položaja Bošnjaka/Muslimana u gradu Zagrebu. Cilj nam je da na jedan temeljit način dođemo do sveobuhvatnih podataka za sve Bošnjake i Muslimane u gradu Zagrebu i na temelju tih podataka znanstveno, ali i praktično ustvrdimo stanje naše nacionalne manjine u socijalnom, kulturnom, obrazovnom i u svakom drugom pogledu. To bi nam bila baza ili referentna točka za mnoge programe koji bi uslijedili nakon toga.

Cjelokupnu realizaciju ovog značajnog projekta mogli podijeliti u pet faza:

I faza – priprema svih aktivnosti, pisanih materijala,i ankete potrebne za realizaciju projekta, školovanje anketara i slično
II faza – pilot projekt provođenja ankete u jednoj gradskoj četvrti u Zagrebu
III faza – realizacija ankete u cijelom gradu Zagrebu na temelju iskustva iz pilot projekta
IV faza – unos podataka i znastvena analiza svih parametara dobivenih iz ankete
V faza – formiranje novih projekata koji će proizaći na temelju rezultata dobivenih kroz znanstveno istraživanje

Kao najznačajniji instrument za realizaciju gore spomenutog programa služi nam brižno sastavljena anketa koju smo pripremili u suradnji sa stručnom osobom – sociologom koji ima veliko iskustvo u ovakvim projektima. Anketa se sastoji od 2 dijela sa ukupno 38 pitanja. U prvom dijelu se obrađuju poglavlja vezana za domaćinstvo i njihove članove, a u drugom dijelu podaci o osobi sa kojom se vodi razgovor. Anketu provode stručni ljudi koji su posebno obrazovani za ovaj značajan posao, a svaka uredno popunjena anketa se honorira.

Pilot projekt provođenja ankete je realiziran u gradskoj četvrti Trnje gdje smo proveli sveobuhvatnu anketu u svim domaćinstvima Bošnjaka i Muslimana te prikupili iznimno značajno iskustvo koje će nam pomoći u trećoj  fazi – realiziranje Ankete u cijelom gradu Zagrebu.

III faza projekta bi trebala krenuti početkom svibnja 2009. godine i molim sve zainteresirane, koji bi željeli raditi kao anketari, da nam se jave na našu E-Mail adresu vbnmgz@zg.t-com.hr

U sklopu ovog projekta posebnu pažnju posvećujemo i pitanju nacionalnog opredjeljenja, odnosno promjene nacionalnog imena Muslimana u Bošnjak.  Nažalost još uvijek je prisutno nesnalaženje u ovom pitanju i imamo veliki broj “Muslimana” koji nisu ustavom priznata nacionalna manjima već su podvedeni pod rubriku “ostali narodi Europe” i praktički time postali nepostojeći u okvirima svih pravnih regula u RH što znači da ne mogu konzumirati prava iz navedenog zakona.  Prema zadnjem popisu stanovništva znatno je više Muslimana nego Bošnjaka ne samo u gradu Zagrebu, već širom Hrvatske. Želja nam je da promijenimo ovu nepovoljnu sliku što prije jer nas 2011. godine očekuje novi popis stanovništva, a promjenom nacionalnog imena ništa ne gubimo, a ostvarujemo prava koja nam pripadaju kao što su:

  • većim brojem Bošnjaka ostvarujemo veća sredstva namijenjena za rad naconalne manjine Bošnjaka, odnosno unapređenje socijalnog, kulturnog, obrazovnog i političkog standarda
  • ostvarujemo pravo na zaposlenje u državnoj upravi sukladno broju Bošnjaka
  • razijamo “umjetno” nastalo nacionalno razdvajanje i jačamo ukupan bošnjački korpus
  • funkcioniramo u okvirima ustavno priznate kategorije i podupiremo svoje udruge kako bi što bolje štitili svoja osobna i kolektivna prava

Uvjereni smo da je naš narod zreo za snažne promjene i pozitivne ideje te da će te prepoznati značaj ovog projekta i omogućiti nam da ga zajednički dovedemo do kraja te  poboljšamo naš položaj u društvu, kandidiramo pripadnike manjina na natječaje za radna mjesta u državnoj upravi na što imamo pravo te zahtijevamo financiranje programa koji će pomoći rješavati konkretne socijalne, kulturne, političke, radne, obrazovne i druge probleme s kojima se pripadnici naše nacionalne manjina bore u svakodnevnom životu.

Predsjednik radne grupe:
Irhad Meheljić

admin