SAVJETOVANJE: BOŠNJACI U HRVATSKOJ – MJESTO I ULOGA

 

ZAGREB, 05.12.2006.

PREDMET: Savjetovanje: Bošnjaci u Hrvatskoj – mjesto i uloga

Poštovani,

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organizira II Savjetovanje Bošnjaci u Hrvatskoj – mjesto i uloga koje će se održati u subotu 16. prosinca 2006. godine u dvorani Bošnjačke nacionalne zajednice, Ilica 54, od 10,00 do 17,00 sati.

Ovim putem pozivamo sve predstavnike Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kao i predstavnike svih bošnjačkih Udruga/institucija Grada Zagreba.

Savjetovanje je organizirano u dva dijela.

I dio

Predavanje na temu:

Prava nacionalnih manjina sagledana kroz Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina

Predavač mr.sc. Mirjana Domini

II dio

1.Prava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i njihova participacija u javnom, političkom, ekonomskom i kulturnom životu – izlaganje i rasprava

2.Zajednički ciljevi i smjernice o daljnjem djelovanju bošnjačke zajednice u Hrvatskoj

Zahvaljujemo Vam što ćete svojim prisustvom doprinjeti uspješnom radu savjetovanja.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik VBNMGZ

Kemal Bukvić, v.r.

admin