Seminar o provedbi okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine 18.prosinca u 9:30 sati su organizirali skup posvećen provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, dokument koji je Hrvatski sabor potvrdio 1997.godine. Skupom se željelo ukazati na važnost donošenja i primjene ovog međunarodnog dokumenta kojim su znatno unaprijeđena prava nacionalnih manjina u RH. Govorilo se i o izradi četvrtog Izvješća RH o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koje će se podnijeti Savjetodavnom odboru Vijeća Europe 2014.godine…

Na skupu koji je održan u Maloj vijećnici Hrvatskog sabora, sudjelovali su predstavnici Hrvatskog sabora i Vlade RH, predstavnici Ustavnog suda RH, Zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, predstavnici nadležnih ministarstava, predstavnici udruga i vijeća nacionalnih manjina, predstavnici akademske i međunarodne zajednice te eksperti za navedeno područje. Skupom je predsjedao mr.sc.Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a uvodno izlaganje „Uvodne napomene Savjetodavnog odbora Vijeća Eirope o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane RH“ iznijela je članica Savjetodavnog Odbora Vijeća Europe za praćenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina mr.sc.Milena Klajner. Zatim je prof.dr.Vesna Crnić Grotić, potpredsjednica Odbora VE za provedbu Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, iznijela svoje razmišljanje o trenutno aktualnoj temi u cijeloj RH, ali posebno u Vukovaru. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, po svom ustaljenom običaju govorio je otvoreno, korektno i konkretno.Podvukao je „da nema dijaloga između neravnopravnih…lako je javnost pretvoriti u masu, a masu vode emocije…“, a zastupnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru prof.dr.Milorad Pupovac je naglasio „ mi kao predstavnici nacionalnih manjina svako malo imamo neku vrstu izazova…da čl.8 Ustavnog zakona treba služiti za podizanje kvalitete života nacionalnih manjina….“. Zastupnik talijanske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru je posebno naglasio da je …“tabu tema kod nas, da recimo neko ima putovnicu na čirilici i latinici, a to u EU nije tako….moj kolega u Kopru ima putovnicu na talijanskom i slovenskom jeziku….kod nas kažu da manjina mora uvijek biti uz vlast?! Ne mora, ja sam uvijek uz oporbu…induktivno se postiglo, ne dedugtivno, da talijanske škole pohađaju i svi drugi koji to žele, ne samo talijani…zato samo Srbi mogu reči kakve škole žele za sebe….ovo je najteže vrijeme od kako sam u Hrvatskom saboru, jer ako ti oduzimaš pravo jednoj nacionalnoj manjini, oduzimaš to pravo svim nacionalnim manjinama…“!

Predstavnik Arsena Bauka, ministra uprave Boris Milošević je između ostalog podvukao…“ imali smo preko 60 dopunskih izbora, a neki su bili na polovici mandata što jeste problem…ministarstvo uprave izrađuje jedan elektronički alat kojim će biti znatno lakše pratiti rad nacionalnih manjina bilo gdje na teritoriji RH…u prosincu 2012. su objavljeni službeni rezultati popisa stanovništva…došlo je do nekih promjena na terenu, a ministarstvo je organiziralo dva savjetodavna sastanka s lokalnom samoupravom skrečući im pažnju na njihove obveze i još imamo jedan sastanak…tako smo izbjegli dopunske izbore…nakon dopunskih izbora u maju ove godine, izabrano je 309 vijećnika, ali u 4 općine nije izabran po 1 rom jer nisu imali kandidate…61 pripadnik nacionalnih manjina je izabran u izvršna tijela lokalne samouprave….na dan 31.12.2012.godine bilo je zapošljeno 12 000 službenika od čega 952 pripadnika nacionalnih manjina; 1752 pripadnika nacionalnih manjina izabrana su u organe državne samouprave od skoro 60 000 zaposlenih…ministarstvo će i dalje održavati lokalne seminare…“ .  Prof.dr.Siniša Tatalović, savjetnik Predsjednika RH za unutarnju politiku je naglasio ..“da su prve verzije Ustavnog zakona bile označene s oznakom tajnošću što je bilo zanimljivo, ćudno… prava nacionalnih manjina su prilično reducirana tokom 23 godine od 1990. i donešen je tzv.Božićni ustav??…Hrvatska je ulaskom u junu u EU došla na vrh, ali je postala svjesna da je na vrhu vjetar i da će trebati dosta truda da se tu ostane; ipak, Vlada je riješila da se tu ostane…danas je vrijeme da nacionalne manjine više surađuju među sobom…hrvatsko društvo kao politička zajednica ima pravo donositi zakone, ali nema pravo poništavati sve ono dobro što je donošeno tokom ranijih godina, pogotovo vezano za nacionalne manjine, jer visoki prag od 33% ne bi trebalo mijenjati….“!

Gđa.Nada Jakir, voditeljica za manjine,  je nakon kratke pauze pauze naglasila da će …“u Vukovaru osnovati tzv. Magnet škola koja će imati multikulturalni program, koju će pohađati svi koji žele, a grant je Kraljevina Norveška…proračunska sredstv a za ovaj dio /model C i drugi/ nisu se smanjila; modeli A i B nisu popularni, a realiziraju se u 280 škola…model C je više rasprostranjen, na većini manjinskih jezika…recimo, teško je postići da se Rusinski podučava u srednjoj školi ili predškolskom odgoju iako odobravamo nastavu na svim jezicima, a kad su u pitanju udžbenici, zapeli su programi, a i mijenja se novi ciklus udžbenika; kako će biti riješeno financiranje udžbenika bit ćete obaviješteni… moram naglasiti da je 825 000 KN utrošeno za 7 ljetnih škola koje je pokrila Vlada RH; uvjeti su dobri…101 000 KN su dobili Slovaci za stručno usavršavanje profesora i dr.; 211 000 Česi za seminar učitelja u Češkoj, ljetnu školu i drugo…838 000 KN za srpsku nacionalnu manjinu za ljetnu školu na Pašmanu i drugo…42 000 KN Mađari za ljetnu školu…82 000 KN Makedonci, 119 000 KN Rusini…ali ću vas o svemu pismeno izvijestiti.

Ispred Ministarstva pravosuđa obratila se dipl.iur.Ana Frangeš je naglasila …“Ministarstvo pravosuđa je izradilo analizu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima po županijama, u odnosu na ukupnu zastupljenost nacionalnih manjina u stanovništvu vezano za mogućnost korištenja njihovog prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl.22. Ustavnog zakona …održani su seminari u Osijeku, Vukovaru i Gospiću…Ministarstvo pravosuđa je dostavilo statističke podatke o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima i brojka se kreče oko 3,5%…takođe je dostavilo podatke o prekršajnim, građanskim i kaznenim sudskim postupcima koji se tiču Zakona o suzbijanju diskriminacije….važno je istaknuti da je u lipnju 2013. usvojen   Akcijski plan za provedbu strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa za razdoblje 2013. – 2014. Kojim se posebno intenziviraju aktivnosti s ciljem daljnjeg smanjenja ukupnog broja neriješenih predmeta, skraćivanja trajanja sudskih postupaka te općenito efikasnijeg rada pravosudnih tijela…..Ministarstvo pravosuđa je sukladno obvezama preuzetim iz Protokola za postupanje u slučajevima zločina iz mržnje, izradilo je jedinstveni Obrazac za statističko praćenje kaznenih djela vezanih uz zločine iz mržnje kao i jedinstveni Obrazac za statističko pračenje prekršajnih djela posebno označenih uz motiv mržnje…“.

Kratko se prisutnima obratio g.Čedomir Višnjić ispred Ministarstva kulture naglasivši ….ima dosta problema, ima 119 000 Srba koji žive u RH, a imaju 400 crkava….od 6 000 spomenika NOB-a srušeno je 3 000…pitnje je šta treba obnavljati….“.

Uslijedila je rasprava

Predsjednik Vijeća MNM GZ Tomo je pitao šta je s Koordinacijaom makedonaca na razini RH, registrirali smo je, dobili pravnu osobnost ali nema sredstava? Milošević: Treba prvo doći politička volja pa onda primjena, Zakon o registru nije najbolje urađen….Tolnauer: Moramo biti realni, postoje prava u HR koja drugdje ne postoje….Sočanac: Mi dobro stojimo na lokalnoj razini, u gornjem smo dijelu nekakve ljestvice……

Ispred Unije Albanaca obratio se tajnik Rizo Hodža …treba preispitati zastupljenost nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru..neke nacionalne manjine nikad nemaju svog zastupnika u Hrvatskom saboru? Zašto i druge nacionalne manjine ne bi osjetile kako je to da si u Hrvatskom saboru?!…vijeća trebaju više da se bave zapošljavanjem i sl. jer dolaze nove obrazovane generacije koje od nas traže zapošljavanje…“. Tolnauer: 10 godina nakon donošenja Ustavnog zakona mnogi ga ne poznaju, sami ljudi koji su izabrani moraju biti zainteresirani, pa i 20 doktora koliko ih ima albansko vijeće……

Đakula, ispred SDF, pita ..“zašto nisu bili provedeni izbori u 21 općini i 2 grada? Zašto vi to kao vlast ne provedete da nacionalne manjine budu zadovoljne? Neko dobije kuću ali  čovjek ne stanuje u njoj jer nema posla, suprotno čl.32, ta kuća se pokušava oduzeti? U Zadru priznaju presude kojima su samo oštećeni hrvati?? 686 000 Srba je bilo prije rata, a danas ima svega 116 000…da li će ova vlast da nas zaštiti od katoličke crkve?…“. Milošević: Što je bilo u nadležnosti Ministarstva uprave, to smo izvršili…proširili smo prava nekih nacionalnih manjina…izbore provodi Državno povjerenstvo koje je samostalno tijelo!Ana Frankeš: Moramo poštivati zakone!

Jasminka Pepernel, Prestavnica NJNM GZ,…“zašto jedan saborski zastupnik zastupa 12 nacionalnih manjina…..“

Zoltan Balaš Piri predsjednik Koordinacije nacionalnih manjina GZ …“neriješeno je statusno pitanje Predstavnika nacionalnih manjina?! Mediji?? Nezadovoljni smo njihovom suradnjom! Koristite institucije vijeća i predstavnika za rješavanje problema…“.Tolnauer i Milošević su pokušali dati odgovor, ali …..

Kemal Bukvić, predsjednik Vijeća BNM GZ, postavio je niz pitanja vezanih za rad vijeća, status predstavnika, Ustavni zakon koji smo dobrim dijelom nadmašili i trebalo bi ga dorađivati, ali samo u suradnji s vijećnicima i predstavnicima…Pokušali su odgovoriti Tolnauer, Milošević i Sočanac, ali ima toga dosta za doradu iako RH izdvaja dosta sredstava za rad nacionalnih manjina…ali problem dokumentacije/boravak i domovnica, zapošljavanje i drugo……za neku drugu priliku!?

SEMINAR ZAVRŠEN U 13:40 SATI.

Druženje uz kavu, sokove i kolačiće………………..i svako sebi

Vijeće BNM GZ zastupali su Sandi Planinčić, Dino Subašić i predsjednik mr.sc.Kemal B.Bukvić.

mr.sc.Kemal B.Bukvić                                                                                                           Dino Subašić

Petar Glušica