Ured Svjetske banke u Hrvatskoj pokreće Fond za civilno društvo

Ured Svjetske banke u Hrvatskoj obavijestio je da su sredstva iz Fonda za civilno društvo (bivšeg Programa malih potpora) za 2008. godinu stavljena na raspolaganje sedmu godinu zaredom u vidu potpore za sektor civilnog društva u Hrvatskoj …
 
Fond za civilno društvo potpomaže aktivnosti čiji je osnovni cilj uključivanje i osnaživanje uloge građana, čime im se omogućuje preuzimanje inicijative za jačanje njihovog utjecaja.

 

Ovim putem Ured Svjetske banke poziva neprofitne, nevladine organizacije u Hrvatskoj na podnošenje projektnih prijedloga, uključujući inovativne ideje usmjerene na aktivnosti uključivanja građana.

S obzirom na raspoloživa sredstva potpora, iznos pojedine potpore kretat će se između 3.000,00 USD i 7.000,00 USD.

Manje potpore su moguće, a veće potpore su rijetke. Prijave se mogu podnijeti na hrvatskom jeziku, no ako je moguće, poželjno je i na engleskome.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. travnja 2008. godine. Zainteresirane neprofitne, nevladine organizacije mogu poslati popunjene prijave poštom na sljedeću adresu:

  

The World Bank Croatia Country Office

Radnička cesta 80/IX

10000 Zagreb

  

ili putem elektronske pošte na adresu: vfrajtic@worldbank.org

Više informacija, kao i obrazac za prijavu, može se naći na : www.worldbank.hr

admin