V. saziv Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba 2019. – 2023.

Službeni naziv: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa sjedišta Vijeća:
Trnjanska cesta 35
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: + 385 1 631 41 09
Fax: + 385 1 631 41 11
E-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr

Predsjednik Vijeća: Armin Hodžić
Zamjenik predsjednika Vijeća: Sead Blagajčević
Osoba za kontakt: Sebina Sejkić

Članovi Vijeća:
Harun Omerbašić
Ekrem Bećirović
Armin Hodžić
Husein Kučuković
Hasan Redžić
Kemal Bukvić
Abid Mešanović
Mumin Hodžić
Adnan Hodžić
Jasmina Čalaković
Ramiz Ibrahimović
Ismet Kurtović
Emir Arslanović
Hana Bešić
Sead Blagajčević
Amira Grozdanić
Samir Halilović
Ešref Čalaković
Amir Golać
Sanel Modronja
Arnela Tabaković
Nihad Bašić
Sandi Djedović
Remzija Hadžić
Selma Pezerović

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.
Vijeće predstavlja 8119 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09).

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba