Politička akademija za mlade Bošnjake

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru programa rada organizira Političku akademiju za mlade Bošnjake namijenjenu mladima u dobi od 15 do 30 godina.
Politička akademija sastoji se od ciklusa predavanja i edukativnih sadržaja koja uz edukaciju o nacionalnom identitetu Bošnjaka i historiji Bosne i Hercegovine ima cilj i političkog obrazovanja sudionika.
Predavanja će se održavati dva puta tjedno, četvrtkom i nedjeljom u večernjim satima ili po dogovoru sa sudionicima i predavačima neki drugi dan u tjednu. Redovito pohađanje aktivnosti uvjet su za dobivanje priznanja po završetku rada Političke akademije.
Za sudjelovanje u programu mogu se prijaviti Bošnjaci s područja grada Zagreba a za prijavu je potrebno poslati životopis do 15. rujna 2019. na e-mail adresu: vbnmgz@vbnmgz.hr

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba