AKADEMIK RADOSLAV KATIČIĆ, LINGVIST: ARAPSKA SLOVA NAS SE “DOIMAJU KAO MUŠJI IZMET”

AKADEMIK RADOSLAV KATIČIĆ, LINGVIST: ARAPSKA SLOVA NAS SE “DOIMAJU KAO MUŠJI IZMET”

Iako je Katičićev iskaz, prije svega, interkulturalni i znanstvenički incident s obzirom na akademsku poziciju autora, valja reći da je među brojnim implikacijama “lingvističkog podviga” o kojem je ovdje riječ svakako i ona da je u tome pismu, i u njegovom jeziku, nastao i Kur’an, kao sveti tekst svih muslimana. Stoga je očigledan Katičićev doprinos blasfemiji. Da li se Katičić zapitao (a bilo je vremena za to) kako se može osjećati Drugi kada jedan lingvist njegovoga ranga kaže da pismo na kome je nastala cijela jedna kultura i Sveti Tekst podsjeća na izmet muha?!

Cijeli tekst možete skinuti OVDJE.

Petar Glušica