Besplatna pravna pomoć

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine broj 63/08 i 81/11) omogućeno je hrvatskim državljanima i strancima da uz zadovoljenje propisanih zakonskih uvjeta ostvare svoja prava pred sudovima i javnopravnim tijelima na način da se troškovi pravne pomoći u cijelosti ili djelomično podmiruju iz državnog proračuna.

Odobravanje pravne pomoći obuhvaća četiri vrste: primarnu i sekundarnu (koje se mogu sastojati samo od pravnog savjeta, pravne pomoći u mirnom rješenju spora, sastavljanju pojedinih podnesaka ili zastupanja u cijelom postupku), te oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobađanje od plaćanja troškova postupka.

Korisnici pravne pomoći mogu biti hrvatski državljani, stranci na privremenom ili stalnom boravku, pod privremenom ili supsidijarnom zaštitom, te azilanti.

Odobrenu pravnu pomoć ovisno o vrsti pravne pomoći pružaju odvjetnici, ovlaštene udruge, visoka učilišta, te Gradski ured za opću upravu, Sektor za besplatnu pravnu pomoć, Odjel za pružanje besplatne pravne pomoći.

Zahtjevi građana podnose se Gradskom uredu za opću upravu, Sektoru za besplatnu pravnu pomoć, Odjelu za odobravanje besplatne pravne pomoći na adresi Zagreb, Zapoljska 1 i to na propisanom obrascu uz koji se prilaže pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i svih punoljetnih članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o imovini i dohotku.
Osim na navedenoj adresi, zahtjevi su dostupni i na web stranicama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske: http://www.mprh.hr/dokumenti02 

Radno vrijeme za primanje stranaka:
ponedjeljak, srijeda, petak 08.00-15.30 sati
utorak, četvrtak 08.00-18.00 sati

Detaljnije informacije na telefonske brojeve: 610-0300
610-0301
610-0303

Petar Glušica