Održana 13.sjednica Vijeća BNM Grada Zagreba

U skladu sa Statutom u utorak, 21.siječnja 2014. godine s početkom u 18:30 sati, održana je 13.sjednica vijeća u prostorijama Vijeća BNM GZ, Trnjanska cesta 35. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Kemal B.Bukvić.
Nakon što je predložio Dnevni red i pošto vijećnici nisu imali primjedbi ili prijedloga, predsjednik je predložio da isti proširimo točkom: Prijedlog odbora za popis imovine/M.Šabić,E.Pezerović i E.Ahmetašević/. Prijedlog za dodavanje još jedne točke, a zatim i cijeli Dnevni red su usvojeni jednoglasno.
Nakon usvajanja zapisnika s 12.sjednice Vijeća BNM GZ, predsjednik Odbora za financijsko poslovanje vijeća Sandi Planinčić detaljno je iznio, stavku po stavku prijedloga, napomenuvši da je Grad u međuvremenu povećao konto 3811, da je uvedena praksa da Koordinacija predstavnika i vijeća NM GZ bude most između Grada i vijeća, odnosno predstavnika NM, otvorena je kratka rasprava da bi vijećnici usvojili prijedlog Financijskog plana Vijeća BNM GZ za 2014.godinu.
Predsjednik Odbora za program i djelatnosti vijeća Senad Nanić je napomenuo da su pristigle prijave za 23 projekta, da ukupno „tražena“ sredstva iznose preko 600 000 KN, ali da je Grad odobrio ukupno 368 300 KN što je bio poseban problem za Odbor i Predsjedništvo, ali da su želje i mogućnosti na kraju usklađeni. Referirao je projekat po projekat tako da je vijećnicima tokom provedene rasprave bilo lakše sudjelovati u istoj. Nakon par korektnih i konkretnih prijedloga, vijećnici su usvojili predloženi Program rada Vijeća BNM GZ.
Zatim je predsjednik vijeća iznio prijedlog Predsjedništva da članovi Odbora za popis imovine budu Mirza Šabić – predsjednik, Enisa Pezerović i Edib Ahmetašević članovi. Raniji višegodišnji redovan član odbora Merzuk Žunić, kao zamjenik predsjednika zbog „mogućnosti sukoba interesa“ nije ponovo predlagan. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

mr.sc.Kemal B.Bukvić            
predsjednik Vijeća BNM GZ

Dino Subašić

predsjednik Odbora za inf., izd. i dokumen.

Petar Glušica