Povrat poreza na dohodak na ime članarine, kurbana, zekjata i sadake

Dana 12.02.2009. godine, u četvrtak, u 19 sati,u Islamskom centru Zagreb, Gavellina 40, u sklopu redovne tribine “Dr. Sulejman Mašović” održana je prezentacija “Povrat poreza na dohodak na ime članarine, kurbana, zekjata i sadake”.

Prezentaciju je održao diplomirani ekonomist Ekonomskog fakulteta u Zagrebu gospodin Enver Raković.

Prezentacija je bila popraćena vrlo slikovitim primjerima koji bi nam mogli biti korisni već u slijedećih nekoliko dana jer 28.02.2009. godine je rok za predaju poreznih prijava građana RH.

Naime, pokazalo se da jako malo džematlija zna da na ime uplata članarine, kurbana, zekjata i sadake ima pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak.

Povrat poreza ovisi prije svega o visini primanja, socijalnoj ili obiteljskoj situaciji, te gradu u kojem živimo zbog visine prireza koji nam se uzima od našeg osobnog dohotka. Maksimalno priznate porezne olakšice ograničene su na 12.000,00 kuna GODISNJE. Gospodin Raković je generalno objasnio način ispunjavnja POREZNE PRIJAVE što je njegova prezentacija dobila jos više na kvaliteti odnosno na važnosti za sve prisutne na tribini.

NAJVAŽNIJE OD SVEGA TOGA JE DA PRIKAZAN NAčIN ISPUNJAVANJA POREZNE PRIJAVE VRIJEDI I ZA SLIJEDEĆE NASTUPAJUĆE GODINE.

Autor teksta: Hilmo Hairlić

U nastavku su linkovi na kojima možete “skinuti” navedenu prezentaciju te obrasce za prijavu poreza na dohodak i kompletne upute za ispunjavanje porezne prijave.

Prezentacija

Obrazac DOH 2008 – format xls (Excel kalkulator)

Obrazac DOH 2008 – format pdf

Upute za sastavljanje prijave poreza

admin