VIII. Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja za Srebrenicu

VIII. Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja za Srebrenicu

Prvi radni sastanak, kome su prethodili mnoge pripremne radnje, za organizaciju VIII.Konvoja održan je 02.04.2014.godine u prostorijama vijeća. Sastanak je vodio voditelj projekta Ekrem Bećirović,a prisutni su bili: Sebina Sejkić, prof.dr.Azra Abadžić Navaey, Zijad Kazić, prof.dr.Remzija Hadžiefendić Parić i Kemal Bukvić. Ispričali su se Asim Hamzić, Aldijana Bešić je bolesna i Ferida Dizdar…

Voditelj projekta je „vratio na raspravu“ ranije zamišljenu i predlaganu ideju da se raspiše natječaj za tekst o Srebrenici, stradanju srebreničana i stanovništva Podrinja. Prof.Remzija je predložila da rad sačinjava 5-7 stranica teksta, da sudjeluju samo srednje škole, bar ove godine i da se najbolji radovi nagrade te pročitaju u Srebrenici. Prof.Azra je bila za opciju 3-5 stranica i složila se da sudjeluju samo srednjoškolci iz cijele Hrvatske. Radovi se mogu poslati mailom ili poštom s naznakom „za natječaj“. Termin predaje radova 16.05. Komisija bi pročitala sve radove, odabrala najuspješnije i vijeće bi ih objavilo u BEHARU. Nagrade: za najbolji 1000 KN, a za drugi i treči po 500KN. Sebina će poslati pozive svim srednjim školama na ravnatelje,a ovi će ih uručiti profesorima hrvatskog.Prof.Remzija je pripremila i predložila teme, stim da bismo 2015.godine išli i na likovne radove, stim da bi uključili i studente. Ekrem je iznio prijedlog da od prikupljenih radova izdano bilten. Dogovoreni su tehnički detalji i nastavilo se s vrlo konstruktivnom raspravom i iznošenjem prijedloga. Prof.Azra je predložila da u Komisiju uključimo Senada Nanića i Agačević Rusmira što su ostali prihvatili. Obavit će razgovor s obadvojicom i javiti nam odgovore mailom.

Neki od tehničkih detalja su već dogovoreni: Jonuz Idrizi će darovati landž pakete za sve sudionike Konvoja, spavanje i doručak su osigurani u Behram-begovoj Medresi u Tuzli, ručak u Srebrenici će kao i ranijih godina biti u više restorana. Odredit ćemo grupe za razgovor s načelnikom Ćamilom Durakovićem i njegovim suradnicima, s majkama i ženama Srebrenice, s Asocijacijom studenata, predstavnicima Medžlisa Srebrenica i NK GUBER Srebrenica.

Dosta prisutnih je predlagalo da se ubuduće termin Konvoja promijeni zbog obaveza srednjoškolaca. Dogovoreno je da to bude 15.05.2015.godine. Naravno, treba prijatelje u Srebrenici pismeno obavijestiti već ove godine, a i razgovarati kad se nažemo u Srebrenici.

Od sutra ćemo tražiti ponude za autobuse da se na vrijeme osiguramo. Prijave za sudjelovanje u Konvoju je do 16.05.2014.godine. Ostaje otvoreno pitanje poklona za Behram.begovu Medresu koja je godinama naš pravi domaćin. Jest da oni to ne žele, ali i mi znamo za red. Sredstva od srebreničkog cvijeta ove godine ćemo darovati NK GUBER koji polako staje na svoje noge, ima dosta djece u omladinskom pogonu.Prof.Remzija predlaže da poklon za njih preda mladi reprezentativac BiH Ahmed Opardija koji inače nastupa za Maksimir iz Zagreba.

Dino Subašić i Kemal B.Bukvić

Petar Glušica