Beskoristan život je isto što i rana smrt

Beskoristan život je isto što i rana smrt

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo svojim ustima, a Allah upotpunjuje svjetlo Svoje, premda je to nevjernicima mrsko. On je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom pravom, da je nad sve vjere uzdigne, premda je to mnogobošcima mrsko!” (Es-Saff, 8-9)

UPOZNAJTE ISLAM KROZ KUR’AN I SUNNET A NE ISLAMOFOBIČNE MEDIJE I TERORIZAM

Nedavni događaji u Francuskoj, Njemačkoj, ranije Danskoj, Holandiji i drugim zapadnim zemljama podstakli su i nas da nešto kažemo i pokušamo odgonetnuti šta se iza svega toga krije. Budući da je situacija vrlo delikatna i da se tiče budućnosti muslimana, a i cijelog čovječanstva, bilo bi dobro da se po tome pitanju oglase relevantne i dobronamjerne osobe svijeta, ma kojoj vjeri ili naciji pripadale. Jer, ne zaboravimo da smo svi Božija stvorenja, jedna globalna ljudska porodica, koja ima istog Stvoritelja i čija je misija da se upoznajemo, zbližavamo i pomažemo na Božijoj Zemlji, a ne da živimo i režimo jedni na druge kao zvijeri, ili još gore. Svakodnevog vrijeđanja, teroriziranja, ubijanja, nemilosrdne destrukcije i zlih djela, koja nisu dostojna čovjeka, svim građanima zemljine kugle je doista preko glave. Većina plemenitih i poštenih građana svih zemalja i kontinenata  se protivi zbivanjima koja kreiraju zatrovane duše i uprljani umovi u tajnim kuhinjama.

Nije valjda smisao života u destrukciji, rušenju, silovanju, protjerivanju, klanju, otimanju, pljačkanju i nanošenju svih vrsta bola onima koji nisu kao ja?! Zar nas je zato Uzvišeni Bog stvorio? Niko od nas nije isti! Čak ni blizanci, koje ne možemo razlikovati, nemaju iste papilarne linije. Dakle, od sedam milijardi trenutno živućih ljudi nemamo ni dva potpuno ista čovjeka. Razlike su nužne, jer nas je tako dragi Bog stvorio. Kad postaneš najbogatiji, najslavniji, najmoćniji, znaj da je to sve prolazno i da ćeš sa najgornje ljestvice pasti na najnižu, pretvoren ćeš biti u prah i past ćeš u zaborav. Kao da nikada nisi ni postojao. Vječno žive samo oni koji znaju za Boga, ali i za čovjeka i za svako živo biće, oni koji u svemu živome vide sebe. A ko to sebi želi zlo a ne dobro? Šta god ćeš uraditi, zamisli da sebi činiš: “Pa, ako dobro budete činili – sebi ste ga činili, a ako zlo budete činili – protiv sebe ste ga činili!” (El-Isra’, 7)

Čovjek kojega je Bog vaspitao i na Pravi put uputio živi da bude uvijek živ, a ne da umre prije tjelesne smrti. A mnogi su mrtvi dok po zemlji hodaju. Mrtvi su svi oni koji znaju samo za sebe, koji su narcisoidni i egoisti, koji ne biraju sredstva da dođu do svojih prljavih ciljeva. Ne znaju oni da nekada nisu nikako postojali i da ih je Uzvišeni Allah iz ničega stvorio, da su na dunjaluku samo privremeno i kratkotrajno i da im je seliti u vječnost, u Džennet ili Džehennem. “Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan?” (Ed-Dehr, 1) “I Nama (čovjek) navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren!” (Ja Sin, 78) Znaj, čovječe, da nisi nikako postojao, a potom si bio samo desetohiljaditi dio milimetra! Dakle, i pod mikroskopom nevidljiv. Pa, kako se možeš oholiti, siliti i raditi sve što želiš?!

Misle da će uvijek biti mladi, zdravi, bogati, utjecajni i da ovosvjetski život nema kraja. A, doista, ima. Pored toliko divnih kur’anskih ajeta i hadisa, danas ćemo citirati izreku mudrog Seneke, koji kaže: “Cijeli život nije ništa drugo doli put u smrt.” Zato je nužno život učiniti lijepim za sve, smisaonim, korisnim, jer: “Beskoristan život je isto što i rana smrt.” (Gete) Budi koristan sebi, porodici, zajednici, državi, cijelom čovječanstvu i svim Božijim bićima.

Naša lijepa vjera islam nas uči svemu što je lijepo i korisno za svakoga, a o islamu i Božijem poslaniku Muhammedu, a.s., čuveni umovi svijeta se najljepše izražavaju, ali smo svjedoci da neki mediji prikazuju islam i Poslanika, a.s., u totalno iskrivljenoj slici. Poslanika Muhammeda, a.s., voli milijarda i po muslimana, a i ogroman broj nemuslimana ga respektuje, pa nije mudro vrijeđati ga. Inače, nikoga ne treba ruglu izvrgavati, posebno Božije poslanike, kao što su Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s. Budući da je Uzvišeni Allah objavio Revelaciju, poslao poslanike, dao čovjeku zdrav razum i slobodu izbora, svako je slobodan da vjeruje ili ne vjeruje, ali nije slobodan i da vrijeđa ono što je najdraže za vjernike.

Ni vjernici, pak, ne smiju vrijeđati nevjernike, niti ih prisiljavati u vjeru. Gospodar svjetova u Kur’anu kaže: “Nema prisile u vjeru!” (El-Bekare, 256) “I naše nije drugo do da jasno obznanimo!” (Ja Sin,17) “A da hoće Gospodar tvoj, na Zemlji bi svi bili vjernici! Pa zar da ti svijet prisiliš da budu vjernici?” (Junus, 99) “Vama je – vjera vaša, a meni – vjera moja!” (El-Kafirun, 6) “Doista ti ne možeš koga ti želiš uputiti, nego Allah upućuje na Pravi Put koga On hoće! A On zna najbolje one na Pravi Put upućene!” (El-Kasas, 56)

Fantastično! Nema sile, nema mača, nema nametanja, a nema ni zloupotrebe ni vrijeđanja. Ima samo: “A ti Putu Gospodara svoga pozovi mudrošću i savjetom lijepim i s njima ti raspravljaj na način najljepši!” (En-Nahl, 125), i: “Ti reci: ‘O sljedbenici Knjige! Hodite k Riječi jednakoj i nama i vama: da nikome osim Allahu ne robujemo, da Mu nikoga ne pridružujemo, i da jedni druge, osim Allaha, gospodarima ne uzimamo!’ Pa, ako se okrenu, vi recite: ‘Svjedoci budite da smo mi muslimani, Allahu predani!’” (Ali ‘Imran, 64) Eto, to je naš lijepi islam, koji nas uči kako da komuniciramo i živimo sa onima koji nisu isti kao mi.

Donedavno su postojala dva bloka: komunistički i kapitalistički, koji su bili antagonistički nastrojeni. Sa raspadom Sovjetskog Saveza (1991), nestalo je komunizma, pa je valjalo izmisliti novog neprijatelja. Budući da u SAD-u godišnje primi islam oko 100.000 Amerikanaca, u Njemačkoj i Francuskoj po 4.000 Nijemaca i Francuza, u Engleskoj preko 5.000 Britanaca, i to dragovoljno, bez prisile, mnogi su učinili sve da se islam prikaže kao najstrašniji neprijatelj i vjera terorizma. Apsurd je to kada se zna da sama riječ islam znači predanost Bogu, mir, spas, sigurnost, dobrobit itd. Konsekventno, istinski muslimani ne mogu i ne smiju biti teroristi. Jednostavno, teroristi su teroristi. Oni nemaju određenu vjeru ni naciju.

Pogledajte, vi umom obdareni, čemu nas veličanstveni islam uči: “Ko ubije nekoga koji ubio nije, ili koji na Zemlji nered činio nije, kao da je poubijao sve ljude! A ako bude uzrokom da se sačuva život nečiji, kao da je sačuvao živote svih ljudi! Njima su poslanici Naši jasne dokaze donosili, ali su mnogi ljudi opet na Zemlji sve granice zla prelazili.” (El-Ma’ide, 32) “Dobročinstvom i bogobojaznošću vi se pomažite, a u grijehu i neprijateljstvu vi ne sudjelujte! I Allaha se bojte! Jer, doista Allah žestoko kažnjava.” (El-Ma’ide, 2)

Muslimani na Zapadu su primili islam iz ubjeđenja i redovno praktikuju obligatne dužnosti islama, kao što je pet dnevnih namaza, post, hadž itd. i za to nemaju, uglavnom, nikakvih smetnji od tamošnjih vlasti, naročito u SAD-u. Džamije i islamski centri se mogu naći ne samo u metropolama, već i u svim manjim gradovima, pa je razumljivo da muslimani trebaju poštovati zakone država u kojima žive. Potrebno je recipročno uvažavanje i razumijevanje.

No, u posljednje vrijeme se pojavio val novih desničarskih političkih lica i nacionalističkih grupa koje rade protiv islama i muslimana, smatrajući Evropu kršćanskim kontinentom. U Americi je ispravno smatrati sve koji su tamo nastanjeni Amerikancima, jer su svi odnekud došli, a u Evropi sve religije moraju imati isto mjesto i tretman, jer je i kršćanstvo došlo sa Bliskog istoka. Dakle, ekskluzivitet na Ameriku ne mogu imati samo Evropljani, kao ni kršćanstvo na Evropu. Svako je odnekud došao, a zasigurno smo svi došli od Jednog i istog Boga, svi imamo isti biološki početak i kraj, iste potrebe i obaveze, i svi živimo i moramo imati ista prava na Božijoj Zemlji. Jedino je Uzvišeno Bog vlasnik svega i Stvoritelj svih nas. “Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji!” (El-Bekare, 284)

Muslimani moraju svojim primjerom pokazati ljepotu islama da bi se nemuslimani oslobodili propagandom nametnutog straha, a ponekad i stupidnim i dekadentnim ponašanjem muslimana. Prvo muslimani treba da se vrate u okrilje islama, pa onda da očekuju od drugih da prihvate islam. Vrijeme je da nemuslimani počnu učiti o islamu iz života i ponašanja muslimana, a ne samo iz knjiga. Islam je doista veličanstvena vjera koja može čovječanstvo izbaviti iz dobranog sklizavanja u kataklizmu. Mi nemamo čega da se stidimo. Naprotiv, ponositi se trebamo svojom divnom vjerom i našim dragim Poslanikom Muhammedom, alejhis-selam.

Muslimani ne nose na duši 70 miliona žrtava Prvog i Drugog svjetskog rata, niti su opterećeni tragedijom pogibije stotine miliona ubijenih Indijanaca i afričkih robova, muslimani ne nose na duši ni žrtve Hirošime ni Nagasakija, žrtve krstaških ratova, inkvizicije, nacizma, rasizma, cionizma, holokausta, genocida, savremenih okupacija pod plaštom zaštite ljudskih prava i u ime demokratije a zarad poklapanja prirodnih resursa.

Muslimani ne spališe ni čuvene biblioteke Bagdada, Aleksandrije, Andaluzije, niti porušiše hiljade džamija, a samo u Kordobi njih 700, kako kaže historičar Filip Hiti. Muslimani ne trebaju da se stide ni spaljivanja istaknutih naučnika zbog rigidnih i pogrešnih crkvenih stavova, kao ni onih autobusa sa prednjim sjedištima za bjelce i zadnjim za crnce! Muslimani su civiliziran i kulturan narod, kojemu je prvi imperativ u islamu učenje, studiranje, red, rad i disciplina.

Dužnost nam je razmišljati i tražiti razloge za zapadno ocrnjivanje islama. O islamu treba učiti iz Kur’ana i Sunneta, a ne preko islamofobičnih medija i ponašanja neodgovornih ili izmanipuliranih terorista. U islamu nema posrednika između Boga i čovjeka, pa i mi trebamo učiti o islamu bez posrednika. Originalni izvori su nam dostupni, a i obilje dobrih knjiga je na raspolaganju kod nas i diljem svijeta. Niko od nemuslimana koji upoznaše i primiše islam ga ne napustiše.

Obavežimo se da s razmišljanjem pročitamo Kur’an i makar jednu dobru knjigu o poslaniku Muhammedu, a. s. Upoznajmo islam prije nego nas nedobronamjernici odvrate od islama i Pravog Puta. Pročitajmo šta o islamu kažu intelektualne gromade poput Getea, Bernarda Šoa, Majkla Harta, Lava Tolstoja, Montgomerija, Ane Marije, Rože Garodija, Muhameda Alija, Murata Hofmana, Muhameda Asada, Mahatme Gandija i dr. Na takve umove treba da se fokusiramo a ne na nekakve karikaturiste i kvazi pisce i odmetnike. Zadajmo sebi svakodnevnu zadaću i uživajmo u iščitavanju Kur’ana i Hadisa.

Uz to, molimo Uzvišenog Allaha da učini svijet ljepšim mjestom za sve ljude, da poveća naše znanje, produbi ljubav i razumijevanje među ljudima, uništi duhovne, inetektualne, nacionalne i druge barijere, učini ljudski rod jednom porodicom kojima su roditelji Adem i Hava, r.a. Bože Uzvišeni, učini nas Tebi odanima a korisnima svim živim bićima, omogući nam da o islamu svjedočimo svojim plemenitim djelima i moralnim ponašanjem i učini nas otvorenom knjigom za pismene i nepismene, za muslimane i nemuslimane. Oprosti nam grijehe i uvedi nas u Džennet sa Tvojim miljenicima i odabranicima.

Abdullah Hodžić, imam Bijele džamije u Gračanici, 23.01.2015. godine

Preuzeo Kemal B.Bukvić

Petar Glušica