EDINA SEJKIĆ

Obavijest o prestanku mandata vijećnice Edine (Sejkić) Čaušević
u Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Danom 24.02.2011. godine vijećnica Edina Čaušević je odjavljena s prebivališta na području Grada Zagreba, a time temeljem članka 13. Statuta Vijeća BNMGZ  (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09) prestaje i njen vijećnički mandat u Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.

S poštovanjem,

                                Predsjednik Vijeća BNMGZ
mr.sc. Ekrem Bećirović

admin