Inicijalni sastanak Organizacionog Odbora Dana BH filma u Zg. 2009. – IZVJEŠĆE

Poštovani,
Inicirajući sastanak Organizacionog Odbora Dana bh filma u Zg. 2009. je održan , na kome su bili prisutni:
Edib Ahmetašević, Samir Avdagić, Alma Kulenović, Naida Šehović, Amela Handanović, Sebina Sejkić i Ismet Efendić. Uz opravdani izostanak o sastanku izvješteni i Emir Akšamija, Benjamin Terzić, Ekrem Bećirović, dok su suglasnost u radu oformljenih tijela ranije dali: Irhad Meheljić, Jasmina Berberović, Senad Nanić, Zijad Kazić, Alma Srebreniković i Mirza Šabić.
Na sastanku su uz kratak rezime odrađenog do sada, oformljene radne grupe i iste trebaju da ubrzaju svoje aktivnosti:
 
1. Radna grupa za izradu plakata i najavu manifestacije (Krajnji rok obavljenog posla 15.11.09.)
Irhad Meheljić,Emir Akšamija i Edib Ahmetašević ( Svi ostali mogu pripomoći konstruktivnim radom );

2. Radna grupa za pripremu press konferencije i najavu manifestacije( Krajnji rok obavljenog posla 17.11.09.)
Alma kulenović, Naida Šehović, Amela Handanović, Ines Kotarac, Emir Akšamija ( Svi ostali s dobrim vijestima i konkretnim radom)

3. Radna grupa za financijsku konrtolu utroška sredstava i kontrole računa ( Tijekom nastavka realizacije Dana do okončanja )
Jasmina Berberović, Ekrem Bećirović, Mirza Šabić ( Svi ostali koji mogu dodati efikasnosti )

4. Radna grupa za izgled i usaglašavanje završnog večernjeg programa( Do 28.11.09. )
Alma Srebreniković, Ismet Efendić, Edib Ahmetašević ( Svi ostali koji mogu doprinijeti u realizaciji )

5. Radna grupa za kontakte s gostima i kvalitetu manifestacije u KINO EUROPI ( U dane održavanja manifestacije , a pripreme ranije par dana )
Benjamin Terzić, Zijad Kazić, Sebina Sejkić, Edina Sejkić, Samir Avdagić, Senad Nanić i Ekrem Bećirović ( Svi ostali vijećnici u toku samog održavanja Dana filma )
 
Za Organizacioni Odbor Dana bh filma u Zg. 2009.
Ismet Efendić.

admin