Studijsko putovanje mladih Bošnjaka, mekteblija, kroz BiH

Datum: 15.6. – 19.6.2009.

Relacija sa odredištima: Zagreb – Gradačac – Tuzla – Zenica – Travnik – Visoko – Sarajevo – Vrelo Bosne – Mostar – Buna – Stolac – Počitelj

Putnici: 17-ero djece
Pratnja: 4 odraslih; Emina Mešić, prof. BJ i vjeroučiteljica, Amra Kerić, medic. sestra, Suejla Ibrahimkadić, pedag. i učiteljica i Zijo Kazić, ispred BNZ

Spavanja: medrese u Tuzli, Travniku i Mostaru

Domaćini i vodiči po gradovima: politolog Omer Hećimović (Gradačac), prof. Sedin Karić (Tuzla), prof. Fadil Bektaš (Travnik), asistent Semira Osmanagića Haris Delibašić (Visoko), psiholozi Edin i Aida Tule (Sarajevo), pravnik Sejfo Kajmović (Mostar, Buna, Stolac i Počitelj).

Gradačac: Kula Huseina kapetana Gradaščevića, upoznavanje s likom i djelom H.G. i povijesnim periodom borbe za samostalnost Bosne za vrijeme Osmanske imperije.
Historijski sat o proteklom ratu i obrani Gradačca. Odlazak do oklopnog voza koji je svojim ulaskom u Gradačac u oktobru ’92. trebao pokoriti taj dio Bosne.
Odlazak do zarobljenog četničkog tenka i upoznavanje sa načinom borbe Armije BiH.
Vodič sudionik i ranjenik, trenutno vijećnik Omer Hećimović.
Domaćin i donator ručka gradonačelnik mr. Fadil Imširović.
Podsjećanje na lik i djelo Hasana Kikića o kojem smo govorili na satu ‘Male škole Bošnjaštva’.

Tuzla: Predavanje iz historije islama o medresama i vakufima u Tuzli. Odlazak do kapije gdje je nekada bila medresa.
Posjeta kapiji na kojoj su 25.5.1995. poginuli mladi Tuzle, njih 71.
Obilazak najstarije džamije u Džindžića mahali.
Upoznavanje sa privredom Tuzle, rudnicima soli i uzrocima zbog kojih Tuzla tone. Odlazak na mjesto gdje je to očigledno. Informacije o najnovijim istraživanjima bivših rudnika i poduzetim akcijama na spašavanju toga dijela grada.
Teoretsko izlaganje o Panonskom jezeru u Tuzli.

Travnik: Obilazak grada, Šarene džamije, Ilhamijinog i Dželalijinog turbeta, tvrđave, Plave vode, medrese…
O značaju voda u Travniku.
Podsjećanje na Ilhamiju, Mešu Selimovića, Rešada Kadića… o kojima smo govorili na satima ‘Male škole Bošnjaštva’.

Visoko: Izlaganje Harisa D. o dosadašnjim istraživanjima na piramidama. Obilazak tunela koji vode do ‘Piramide sunca’.

Sarajevo: Obilazak šehidskog mezarja Kovači, mezara prvog predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovića, muzeja A.I. ‘Odbrana Bosne’ i ‘Lik i djelo A.I’, izlaganje o povijesnoj jezgri Sarajeva, multinacionalnosti i multikulturalnosti Sarajeva… izlaganje o tri stvari po kojima je S. poznato u svijetu: atentat zbog kojeg je počeo 1. Svj. rat, Olimpijada i posljednji rat
Odlazak na Vrelo Bosne (geografija)…

Mostar: Obilazak Starog mosta i stare jezgre Mostara

Buna: Obilazak tekije, skretanje pažnje na originalne rukotvorine unutar kuće koje oslikavaju životni enterijer naših predaka, obilazak Velagićevog sela s autohtonim kućama…

Stolac: obilazak Nekropole stećaka, izlaganje o Bogumilima o kojima smo učili i ranije na satima…

Počitelj: ‘Hercegovina od najstarijeg doba’, Iliri, Rimske ceste i natpisi, Srednji vijek i stećci…
Obilazak stare jezgre, Džamije, medrese, hanikaha…

Emina Mešić

admin