IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA INFORMIRANJE, IZDAVAŠTVO I DOKUMENTACIJU VBNMGZ u 2009. GODINI S OSVRTOM NA PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2010. GODINI

U okviru Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u 2010. godini djeluje Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju u sastavu Edib Ahmetašević, Kemal Bukvić, Hilmo Hairlić (članovi Odbora) i Emir Akšamija (predsjednik Odbora).
Cilj djelovanja ovog Odbora zamišljen jest upravo u sferi aktivnosti koju i samo ime Odbora objašnjava, dakle u sferi informiranja, izdavaštva i području dokumentiranja i dokumentacije, vezane za djelovanje rada VBNMGZ. Kroz 2010. godinu osnovni program rada ovog Odbora bio je sveden uglavnom na projekt web stranice VBNMGZ, koja je usmjerena informiranju i dokumentiranju o svim bitnijim aktivnostima Vijeća, ali i svim zbivanjima vezanima za kulturu, umjetnost, edukaciju, ali i politički relevantna zbivanja iz korpusa Bošnjaka, kao nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, poglavito u Gradu Zagrebu, čijeg Vijeća kao nacionalne manjine smo predstavnici. U ostale programe koji zadiru u sferu gore navedenih, imenom Odbora opisanih područja (informiranje, izdavaštvo i dokumentacija), Odbor nije direktno pozivan uključiti se kao Odbor, a odnosno na programe i projekte iz okvira Vijeća, koje su nosili pojedini Vijećnici (komunikacija s javnim medijima i organizacija javnih nastupa predstavnika VBNMGZ i predstavnika Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju VBNMGZ). Predsjednik Odbora uključio se s članovima Odbora u povezivanje s bošnjačkim glasilima u RH i pripremio izvjestiteljske i informativne tekstove i članke o pripremama IV Konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja „Da se nikad ne zaboravi“ za Srebrenicu i to  za glasila „Preporodov Journal“, „Bošnjački glas“ i „Sabah info“, a s čijim je glavnim urednicima postignuta kvalitetna i uspješna te plodna suradnja i iz ranijih perioda, a što se ovdje potvrdilo još jedanput. Web stranica VBNMGZ informirala je i informira o svim zbivanjima vezano za ostale programe Vijeća, o kojima smo pravovremeno dobili informacije, ili određeni vid Izvještaja o programu. Ponovno naglašavamo ovdje da je web stranica VBNMGZ, kao takva, sa apsolutnom svrhom da izvještava o svim zbivanjima, programima, projektima i njihovom tijeku te njihovoj realizaciji iz okvira Vijeća kao cjeline. Pojedini projekti su vrlo uspješno praćeni kroz kontinuirano informiranje putem web stranice, a zahvaljujući suradnji nositelja istih s članovima Odbora. Primjer za ovo je po treći puta u ovom sazivu Vijeća BNMGZ, na web stranici „4.Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja Da se nikad ne zaboravi“, koji je i 2010.  godine od svoje pripreme i planiranja, preko odvijanja samog Konvoja i njegove organizacije te kasnije analize provedenoga, vrlo dobro bio popraćen na našim web stranicama VBNMGZ, u za to zasebno otvorenoj kategoriji na web stranici, od strane Odbora.
Jedan od bitnih projekata Vijeća BNMGZ te jedan od projekata iz okvira Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju u 2010. godini, čiji je nositelj g.Edib Ahmetašević, priprema je i filma „Bošnjaci u Hrvatskoj“, koji je zahvaljujući i predsjedniku Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju Emiru Akšamiji, kao  i ostalim Vijećnicima VBNMGZ, u konačnici pokrenut u montažu i konačnu pripremu prije predaje na VBNMGZ. Angažman Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju VBNMGZ te njegovih članova i predsjednika Odbora, ali i ostalih Vijećnika VBNMGZ imali su presudne uloge u dogotavljanju ovog filma na vrijeme i u svrhu prikazivanjima Bošnjacima kao nacionalnoj manjini u RH, a prije Popisa stanovništava 2011. godine. U ovom slučaju ovaj film je ostavrio cilj i svoje puno značenje za VBNMGZ kao koautora. Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju VBNMGZ sa svim svojim članovima bio je i jedan od glavnih  inicijatora pokretanja snimanja ovog filma još na Sjednici krajem 2009. godine, a Odbor je i davatelj podrške uspjehu ovog filma u kontinuitetu, kao jednom od svojih podprojekata te obzirom je g.Edib Ahmetašević i glavni nositelj autorskog koncepta ovog filma član iz okvira Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju VBNMGZ.
Dodatno u ovom Izvješću o radu i planovima za daljnji rad predlažemo nanovo kao Odbor i u ovom, kao i u našem Izvješću za 2009. godinu, da se maksimalno približi djelovanje Odbora za programe, Odbora za financije i Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju, kako bi se dodatno poboljšala koordinacija. Prijedlog je Odbora također da se vezano za prethodno stvori radna koordinacija koja treba funkcionirati na razini predsjednika ova tri navedena Odbora.
Vezano za odobrena sredstva za funkcioniranje i održavanje projekta web stranice VBNMGZ u 2010. godini, u iznosu 13.800,00 Kn, pokazalo se jasno da su planirana sredstva za 2010. godinu u potpunosti zadovoljila potrebna i utrošena sredstva za ovaj projekt i njegovu opstojnost i održivost.
Dogovoreni su redizajn web stranica i detalji u redizajnu te otvaranje novih linkova u okviru redizajna web stranica, što je uskoro i do isteka ovog mandata – do raspisivanja novih izbora, u svojoj provedbi.
Planirano je i u prostorima VBNMGZ, Trnjanska cesta 35, kupiti za potrebe arhive dokumentacije Vijeća regal/vitrinu po izmjerima približne veličine,  a da se isti po izmjerima dadne izraditi. Ključ ove arhive trebaju preuzeti na svoju odgovornost predstavnici Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju, a cilj i svrha su da se arhivira sva dokumentacija i medijski zapisi (audio i vizualni), koji se odnose na djelovanje Vijeća, ali i na sve ostale zapise koje Odbor ocjeni da trebaju biti dokumentirano arhivirani u ovoj arhivi. Također, Odbor je kao segment ovog programa već ranije bio pokrenuo i inicijativu da treba održati nastojanje kreiranja službene biblioteke Vijeća u kojoj treba da se nađu naslovi s određenom tematikom i s određenih područja, relevantnih za Bošnjački korpus, kao nacionalnu manjinu  u Republici Hrvatskoj.  Nije isključena mogućnost da će Odbor ovo realizirati do kraja isteka ovoga mandata, ukoliko se pokaže i dobro nastojanje i dobra volja za istim od strane svih članova Vijeća, kao i predsjednika Vijeća BNMGZ.
Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju u 2010. godini, kao i do isteka mandata Vijeća nastavlja djelovati u sastavu Emir Akšamija – predsjednik Odbora te članovi Odbora gospoda Edib Ahmetašević, Kemal Bukvić i Hilmo Hairlić,  a preostaje da se u okviru Vijeća realiziraju zacrtani programi i planovi za ovu godinu i do isteka ovog mandata. Do tada će se ovaj Odbor ponovno maksimalno angažirati na planiranju, praćenju i pripremi realizacije već tradicionalnog projekta „Da se nikad ne zaboravi“ – V Konvoju mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja za sjećanje na Srebrenicu u 2011. godini, a za svaku je pohvalu angažman članova ovog Odbora i  na ovom projektu u 2010. godini i ranije 2009., kroz sve segmente od početka do kraja, kako pripreme tako i realizacije i analize.

Izvještaj pripremio:
Emir Akšamija, dipl.oec.
Predsjednik Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju VBNMGZ

Petar Glušica