Pravna pomoć – izvještaj 2013.

IZVJEŠTAJ O RADU TIJEKOM 2013.

Vijeće BNM GZ u okviru svog Programa rada pokrenulo je 2006.godine projekat pružanja besplatne primarne pravne pomoći pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.                   

Pružanje besplatne primarne pravne pomoći pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine Vijeće BNM GZ uspješno provodi već devetu godinu sa ciljem da se u projekat, sa ukljućenim odvjetnicima, koji  svojim savjetima i prijedlozima usmjerava pripadnika naše manjine na rješavanje svojih problema (ljudska prava i građanske slobode, odgoj i obrazovanje, upotreba jezika, vjerska i kulturna prava, socijalna, ekonomska i druga prava i sloboda, naročito stečena ili zakonom ostvariva prava po pitanju stjecanja državljanstva i mirovina/dodatak na mirovine ).

Ovim projektom pružamo besplatnu primarnu pravnu pomoć tražiteljima koji se nacionalno izjašnjavaju kao BOŠNJAK ( “Uvjerenje o upisu u popis birača” izdano u Gradskom uredu za opću upravu, Grad Zagreb, koje se izdaje na zahtjev stranke u svrhu besplatnog pravnog savjeta kod VBNM GZ ili Izvod iz matične knjige rođenih ili Izvod iz matične knjige vjenčanih ). Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jamči  poštivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, vladavine prava i svih ostalih najviših vrednota svog ustavnog i međunarodnoga pravnog poretka, a naročito uključuju pozitivnu mjeru u korist nacionalnih manjina.

Primarna pravna pomoć obuhvata:
–     opću pravnu informaciju
–     savjet članova Odbora ili besplatni pravni savjet/sugestija odvjetnice/ka                                                                                                        
Besplatna primarna pravna pomoć pruža se utorkom od 16 – 18 sati u prostorijama VBNM GZ, Trnjanska cesta 35, ako nije drugačije dogovoreno.                                       

Bošnjaci, koji posjeduju potvrdu o prebivalištu u Zagrebu izdanu od MUP-a RH, PU Zagreb, koriste organiziranu stručnu besplatnu primarnu pravnu pomoć. Bošnjaci s ovim projektom stiču još veće povjerenje u svoje demokratski izabrane predstavnike na nivou Grada Zagreba. Pružanjem besplatne primarne pravne pomoći isti sigurnije i komotnije izdržavaju u traženju svojih prava/naročito kada se radi o stečenim pravima.                                                                                 Projektom su obuhvaćeni svi  Bošnjaci Grada Zagreb, kao i svi drugi koji se neposredno prije traženja/pružanja pravne pomoći izjasne nacionalno kao BOŠNJAK. Bez obzira što imamo rezultate zadnjeg popisa stanovništva, teško je odrediti mogući broj Bošnjaka, odnosno tražitelja besplatne primarne pravne pomoći.

Besplatnu primarnu pravnu pomoć pruža odvjetnik/ca koji posjeduju iskustva vezana za problematiku nacionalnih manjina. Svi zainteresirani se javljaju sa konkretnim problemima, kako bismo bili u poziciji da doprinesemo rješavanju istih! Često dosta njih niti ne donese  napisanu molbu, a niti bilo kakve dokumente što cijelo vrijeme predstavlja određenu problematiku bez obzira na susretljivost članova Odbora.

Nositelji projekta su vijećnik mr.sc.Ekrem Bećirević i mr.sc.Kemal Bukvić, predsjednik Vijeća BNM GZ. Svi zainteresirani molbu/zahtjev za besplatnu primarnu pravnu pomoć, trebaju isključivo u pisanom obliku, uz predočenje osobne iskaznice osobno predati u vijeće kao i svu potrebnu dokumentaciju. Uz molbu/zahtjev nužno je priložiti: potvrdu o prebivalištu u GZ, izdanu od MUP-a RH, Policijska uprava Zagreb; presliku dokumenta iz kojeg se može iščitati da se tražitelj besplatne pravne pomoći nacionalno izjašnjava kao Bošnjak.

Odbor za besplatnu primarnu pravnu pomoć sačinjavaju : Sandi Planinčić, mr.sc.Ekrem Bećirević, Enisa Pezerović, Dino Subašić, Melida Bešić i mr.sc.Kemal Bukvić.

Do kraja 2012. i tokom 2013.godine Odbor je zaprimio 17+18 = 35 molbi različite problematike:
–    problem primitka u hrvatsko državljanstvo
–    problem oko izdavanja osobnih dokumenata iz BiH/problemi oko izdavanja dozvole za boravak
–    nepoštivanje prilikom primanja u radni odnos/napredovanje u struci, nepriznavanje nostrificirane diplome
–    problemi oko smještaja djece u vrtić i prehrane u istima po našim običajima
–    diskriminacija nad djecom i suprugom omalovažavanje, podmetanje i vrijeđanje na nacionalnoj osnovi
–    braćni problemi sa djecom i starijim osobama
–    problemi braniteljske obitelji oko stambenog zbrinjavanja
–     problem nastavka školovanja sina branitelja/invalida u  HV/HVO
–  problemi oko „neplaćenog“ poreza…sankcije

Sa svim problemima smo upoznali odvjetnika Nenu Rstića i odvjetnicu Alenku Vlahinić koji  pravovremeno reagiraju u slučajevima za koje su imali osnovu poduzimati pravne korake. Sa nekim slučajevima smo upoznavali i GZ odnosno predsjednika Skupštine GZ i gradonačelnika Milana Bandića, a neke je propratila i Prizma HTV . U principu nismo ni kao Odbor, ali ni kao vijeće pobornici „dizanja prašine“ u javnosti. Mišljenja smo da sve što se može pokušamo rješavati i riješimo u tišini u skladu s pozitivnim zakonima RH. Neke od slučaja smo rješavali našim savjetovanjem i u suradnji s Konzulatom Bosne i Hercegovine te nadležnih struktura općina iz kojih potiću tražitelji pravne pomoći. Radi se o Bošnjacima tako da smo i tu napravili pomak u odnosu na ranije godine, a imali smo i više slučaja u odnosu na 2010. i 2011.godinu.                                                                                                                        
Tokom 2013.godine, ukupno smo potrošili 1250 KN + PDV/312,50 KN  što je sveukupno 1562,50 KN od planiranih 5 000 KN!

Odbor je zadovoljan suradnjom sa odvjetnikom Nenom Rstićem, a naročito s odvjetnicom Alenkom Vlahinić, tako da ćemo tu suradnju nastaviti, stim što ćemo, jer je već dogovoren sastanak, sjesti i izdogovarati neke finese. S odvjetnicom Vlahinić smo sklopili novi ugovor o suradnji. Vjerujemo da će nam vrata Ambasade i Konzulata i dalje biti otvorena za rješavanje nekih eventualnih slučajeva, kao i vrata kancelarija odvjetnika Vučetića, Zagreb i Muzurovića u Sarajevu! Istovremeno moram napomenuti da i naš Konzulat zna uputiti nama osobe koje imaju određene probleme, a gdje oni nemaju ingerencije/materijalna sredstva da im pomognu.

Naravno, temeljni akti za pružanje besplatne primarne pravne pomoći će i dalje biti:
–     Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
–     Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2009.godine,
–     Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz DR i članova njihovih obitelji,
–     Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Obiteljski zakon,
–     Zakon o psihološkoj djelatnosti,
–     Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih  ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina,
–     Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina,
–     Ustav RH
–     kao i svi drugi pozitivni zakoni Republike Hrvatske!

Po potrebi, koristit ćemo naše zakonsko pravo i pomoć potražiti od:
–          Helsinški odbor/komitet za ljudska prava RH i BiH : „Građani slabijeg imovnog stanja, koji ne mogu platiti odvjetnika mogu od Hrvatske odvjetničke komore zatražiti besplatnu pravnu pomoć. Temeljem članka 21 Zakona o odvjetništvu i glave III Kodeksa odvjetničke etike, Hrvatska odvjetnička komora osigurava besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama i žrtvama Domovinskog rata u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava koja su u svezi s njihovim položajem.“ Radno vrijeme ureda u Zagrebu, Domagojeva 16, Od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati
–          Fondacija „ Centar za javno pravo BiH „ …Akademik prof.drEdin Šarčević
–          „ Vaša prava „ ured za besplatnu pravnu pomoć Bosne i Hercegovine
–          Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu
–          Transparetion Internacional
–          Kvinnta till Kvinne, švedska organizacija koja podržava i financira besplatnu pravnu pomoć

Moram naglasiti da, uzevši u obzir teško materijalno stanje i probleme s kojima se naš korpus još uvijek susreće, naša pomoć mnogima će biti nužno potrebna. Moramo ulijevati povjerenje pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine kako u bošnajčke asocijacije tako i u zvanične institucije  RH. Podizati svijesti kod bošnjaka u svim sredinama o njihovom stvarnom položaju i potrebi usklađivanja istog s općeljudskim standardima, promoviranje prava na život bez nasilja u privatnoj i javnoj sferi života, prava na redovno školovanje i zapošljavanje, educiranje o praktičnoj primjeni Zakona, educiranje učenica srednjih škola i studentica o zaštiti ženskih ljudskih prava, Zakonu o ravnopravnosti spolova u RH i Zakona o zabrani diskriminacije, educirati bošnjake u ruralnim područjima o važnosti njihovog uključivanja u društveni aktivizam i načinima zajedničkog djelovanja, educirati bošnjake o mirovinskom sustavu i socijalnoj politici,…Vjerska, etnička i multikulturna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije, kao i pravne pomoći doprinose promicanju razvoja Republike Hrvatske i njenih institucija.

Broj pripadnika kojima se pruži uspješna besplatna primarna pravna pomoć na kraju je i najveći pokazatelj uspješnosti ovog projekta. Naravno, svaka topla riječ primatelja pravne pomoći je takođe odličan pokazatelj uspješnosti projekta, kao i skupni pisani izvještaj svih koji sudjeluju u konkretnoj i korektnoj provedbi projekta.

Zagreb, 17.01.2014.godine

Predsjednik Vijeća BNM GZ
mr.sc.Kemal B.Bukvić

Petar Glušica