Pravna pomoć – izvještaj 2012.

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012.godinu

Vijeće BNM GZ u okviru svog Programa rada pokrenulo je 2006.godine projekat pružanja besplatne pravne pomoći pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine GZ.                   

Primarna pravna pomoć obuhvata:
–     opću pravnu informaciju
–     pravni savjet                                                                                                        
–     pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
–     pravnu pomoć u mirnom izvan sudskom rješavanju sporova

Besplatna primarna pravna pomoć pružat će se utorkom od 16 – 18 sati u prostorijama VBNM GZ, Trnjanska cesta 35, ako nije drugačije dogovoreno.

Besplatnu pravnu pomoć pružat će odvjetnik koji posjeduje iskustva vezana za problematiku nacionalnih manjina. Svi zainteresirani trebaju da se jave sa konkretnim problemima kako bismo bili u poziciji da doprinesemo rješavanju istih!                    

Nositelji projekta su vijećnik mr.sc.Ekrem Bećirević i mr.sc.Kemal Bukvić, predsjednik Vijeća BNM GZ.

Svi zainteresirani molbu/zahtjev za besplatnu primarnu pravnu pomoć, isključivo u pisanom obliku, uz predočenje osobne iskaznice osobno predaju u vijeće. Uz molbu/zahtjev nužno je priložiti: potvrdu o prebivalištu u GZ, izdanu od MUP-a RH, Policijska uprava Zagreb; presliku dokumenta iz kojeg se može iščitati da se tražitelj besplatne pravne pomoći nacionalno izjašnjava kao Bošnjak.

Odbor za besplatnu primarnu pravnu pomoć sačinjavaju članovi Odbora za ljudska prava i ustavno pravni položaj Bošnjaka: Ekrem Bećirević, Enisa Pezerović, Merzuk Žunić i Kemal Bukvić.

Krajem 2011. I tokom 2012.godine Odbor je zaprimio 17 molbi različite problematike:
–     omalovažavanje, podmetanje i vrijeđanje na nacionalnoj osnovi     
–     problem primitka u hrvatsko državljanstvo
–     braćni problemi sa djecom i starijim osobama
–     nepoštivanje prilikom primanja u radni odnos/napredovanje u struci, nepriznavanje nostrificirane diplome
–   problemi braniteljske obitelji oko stambenog zbrinjavanja
–     problemi oko smještaja djece u vrtić i prehrane u istima po našim običajima
–     problem nastavka školovanja sina branitelja/invalida u HV
–     problemi oko „neplačenog“ poreza…sankcije
–     problemi oko izdavanja dozvole za boravak
–     problem oko izdavanja osobnih dokumenata iz BiH
–     diskriminacija nad djecom i suprugom

Sa svim problemima smo upoznali odvjetnika Nenu Rstića koji je pravovremeno reagirao i u slučajevima koji su imali osnovu poduzimao pravne korake. Sa nekim slučajevima smo upoznavali i GZ odnosno predsjednika Skupštine GZ i gradonačelnika Milana Bandića,a neke je propratila i Prizma HTV . Neke od slučaja smo rješavali našim savjetovanjem i u suradnji s Konzulatom Bosne i Hercegovine te nadležnih struktura općine Srebrenica. Radilo se o Bošnjacima tako da smo i tu napravili pomak u odnosu na ranije godine, a imali smo i više 7 slučaja u odnosu na 2010. i 15 u odnosu na 2011.godinu.                                                                                                                        
Ukupno smo potrošili 2000 KN + PDV što je sveukupno 2500 KN od planiranih 10 000 KN! Odbor je zadovoljan suradnjom sa odvjetnikom Nenom Rstićem tako da ćemo tu suradnju nastaviti, stim što ćemo, jer je već dogovoren sastanak, sjesti i izdogovarati neke finese, te sklopiti novi ugovor o suradnji. Vjerujemo da će nam vrata Ambasade i Konzulata i dalje biti otvorena za rješavanje nekih eventualnih slučajeva, kao i vrata kancelarija odvjetnika Vučetića, Zagreb i Muzurovića u Sarajevu!

Naravno, temeljni akti za pružanje besplatne primarne pravne pomoći će i dalje biti:
–    Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
–     Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći iz 2009.godine,
–    Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz DR i članova njihovih obitelji,
–    Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Obiteljski zakon,
–    Zakon o psihološkoj djelatnosti,
–    Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih  ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina,
–    Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina,
–    Ustav RH
–    kao i svi drugi pozitivni zakoni Republike Hrvatske!

Zagreb, 24.12.2012.godine

Petar Glušica