DRUGI SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA IV. Konvoja “Da se nikad ne zaboravi/2010.”

DRUGI SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA IV. Konvoja “Da se nikad ne zaboravi/2010.”
Dana 11.03.2010. godine u prostorijama Vijeća održan je drugi sastanak Izvršnog odbora IV. Konvoja mladih Bošnjaka  “Da se nikad ne zaboravi”. Na sastanku je prisustvovala bošnjačka omladina iz Zagreba kojoj su potporu i povjerenje u organizaciji dali  članovi Vijeća  bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Zagrebačke županije, organizatori već jubilarnog Konvoja.
Sastanak je započet uvodnom riječi predsjednika Vijeća BNMGZ Ekrema Bećirovića kojom smo se prisjetili prijašnjih Konvoja, same koncepcije organizacije, pozitivnih i lijepih utisaka te eventualnih propusta koji se trebaju korigirati.

Konvoj je planiran da se održi 28. i 29. svibnja 2010. godine u vrijeme manifestacije “Dani Srebrenice”. Koncept konvoja trebao bi zadržati dosadašnju formu s eventualnim sitnim preinakama. Konstatirano je da bi ostvarili kvalitetu organizacije bilo potrebno oformiti radne odbore zadužene za određene segmente; odbor za financije, medije, kontakte te tehničku podršku. Svaki od odbora ima svog koordinatora, odbori djeluju samostalno, ali usko surađujući međusobno. Određeni su članovi, podijeljena zaduženja, te rokovi realizacije.

Sastanak je počeo u 18:00 i trajao do 20:00. Idući sastanak je planiran za 18.03.2010. u 18:00 u prostorijama Vijeća BNMGZ.

Struktura Odbora za IV. Konvoj prikazana je na priloženoj shemi.

Image

admin