USUSRET 4. KONVOJU “DA SE NIKAD NE ZABORAVI” MLADIH BOŠNJAKA RH I NJIHOVIH PRIJATELJA 2010.

USUSRET 4. KONVOJU “DA SE NIKAD NE ZABORAVI” MLADIH BOŠNJAKA RH I NJIHOVIH PRIJATELJA 2010.

Ove godine po četvrti puta organizira se i održati će se Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja “Da se nikad ne zaboravi”, u sjećanje na srebreničku tragediju i genocid počinjen nad nedužnim bošnjačkim civilima u ljeto 1995. godine u Srebrenici.

Image

Namjera je organizatora Konvoja okupiti mlade iz cijele Hrvatske, koji bi u zajedničkom posjetu Memorijalnom centru u Potočarima odali počast nevino stradalim Bošnjacima. Srebrenički genocid, najveće stradanje Bošnjaka u novijoj povijesti, postao je nezaobilazni dio bošnjačkog identiteta o kojem će mladi moći najbolje naučiti iz neposrednog susreta sa preživjelim svjedocima. Ostvaren je cilj  Vijeća BNMGZ  da Konvoj postane tradicionalno godišnje okupljanje mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja iz cijele Hrvatske, koji se tako ove godine organizira po četvrti put. Europski parlament je 15. siječnja 2009. godine, a netom i Hrvatski sabor, proglasio 11. srpnja Danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ove godine obilježava se jubilarno petnaesta godišnjica najvećeg europskog zločina od II. svjetskog rata.

Konvoj je i ove godine u programu projekata Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba. U pripremu i realizaciju Konvoja Vijeće je ove godine odlučilo uključiti u Organizacijski odbor uglavnom mlade ljude, koji će svojim aktivnostima i zalaganjima na pripremi i organizaciji, vjerujemo, maksimalno uložiti i doprinijeti, kako bi Konvoj ove godine bio još kvalitetniji, nego prethodna tri. Ove godine odlučili smo u organizaciju nastojati uključiti i ostale bošnjačke asocijacije, udruge i organizacije, i radi financijske potpore organizaciji i sufinanciranju troškova Konvoja. Tako su pripremljeni i službeni dopisi koji će biti poslani našim bošnjačkim asocijacijama i udrugama sa pozivom na potporu pri zaokruživanju potpune financijske konstrukcije potrebne za realizaciju ovog Konvoja. Odlučeno je na jednom od radnih sastanaka  Organizacijskog odbora Konvoja “Da se nikad ne zaboravi” kako ćemo od ove godine počevši, svih narednih godina, kod organizacije Konvoja nastojati animirati svake godine sve naše bošnjačke asocijacije u Republici Hrvatskoj da se tradicionalno uključe u potporu i sufinanciranje  ovog Konvoja, relevantnog za cjelokupni bošnjački Korpus u Republici Hrvatskoj i sve pripadnike bošnjačke nacionane manjine u Hrvatskoj, a čime će se kroz jači financisjki proračun za Konvoj, moći postići i viša kvaliteta Konvoja, ovdje prvenstveno misleći na sadržajni koncept Konvoja, koji nam je nastojanje kontinuirano poboljšavati.

Također, ove godine želimo i nastojati ćemo kao sudionike Konvoja “Da se nikad ne zaboravi” uključiti i studente i profesore povijesti, koji će kasnije u suradnji s Vijećem bošnjačke nacionalne manjine, ili u suradnji sa Fakultetima povijesti, na ovaj način, moći organizirati ponaosob poseban sat predavanja o tragediji i stradavanju Bošnjaka u Srebrenici. Također, želimo u sudjelovanje u Konvoju uključiti i veći broj predstavnika vlasti lokalnih uprava i samouprava.

Ove godine Konvoj “Da se nikad ne zaboravi” u čast Srebrenici i u sjećanje na srebreničku tragediju bit će organiziran u vrijeme kada se održava i manifestacija “Dani Srebrenice” te se organizira za 29. i 30. svibnja. Poučeni pozitivnim iskustvom u organizaciji Konvoja prethodne tri godine, Konvoj će i ove godine zadržati sličnu formu kao u prethdnom trećem Konvoju, uz manje preinake radi ispravaka eventualnih sitnih propusta u organizaciji Konvoja prethodnih godina. Naravno,  jer nam je u cilju Konvoj dovesti svake naredne godine na još kvalitetniju razinu nego prethodne godine, obzirom je ovaj projekt postao i prepoznatljiv u programu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba te je već tradicionalan u okviru programa koje se Vijeće bošnjačke nacionalne manjine obvezuje pripremiti i realizirati u svom godišnjem planu i programu aktivnosti i djelovanja.

Bošnjačkoj omladini iz Zagreba potporu i povjerenje, dali su ove godine u organizaciji članovi Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije, kao  suorganizatori ovoga već jubilarnog Konvoja.  U Organizacijksi odbor Konvoja ove godine uključeni su uglavnom mlađi ljudi, a Odbor je podorganiziran u radne odbore, kako bi se ostvarila što bolja kvaliteta organizacije. Formirani su tako Odbor za financije, Odbor za medije, Odbor za kontakte te Odbor za tehničku podršku. Određeni su članovi, podijeljena zaduženja i precizirani su rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti. Svaki od Odbora ima svog koordinatora, a odbori usko surađuju međusobno, iako djeluju samostalno sa preciziranim zaduženjima za pojedine organizacijske segmente. U ulozi glavnih koordinatora organizacije Konvoja ove godine su dr.sc.Aziz ef.Hasanović, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba mr.sc.Ekrem Bećirović, te Adnan Demirović, a u Organizacijski odbor su kroz pojedine odbore uključeni Emir Akšamija, Jasmina Berberović, Damir Muratović (financijska grupa), Kemal Bukvić, Zijad Kazić, Amir Hasanović, Nufik Hasanović, Damir Muratović i Omer Alibašić (tehnička grupa), Amela Handanović (koordinator za promidžbu), Hilmo Hairlić, Nejra Žiga, Amira Omanović, Aldijana Bešić i Jasna Buljić (kontakt grupa), Naida Šehović, Alma Srebreniković, Mirsad Dubravić i Sanela Kantarević (medijska grupa), a za prijenos svih informacija tijekom pripreme i organizacije preko web stranice Vijeća zaduženi su Emir Akšamija i Mirsad Dubravić. Hilmo Hairlić preuzeo je i ukupnu organizaciju prema Hrvastkom  crvenom križu, koji je i prošle godine bio sudionik Konvoja s jednim autobusom predstavnika, koji su sami financirali. I ove godine nastojati će se animirati što veći broj mladih ljudi za prisustvovanje Konvoju, a kao i prošle godine nastojati će se uključiti i predstavnike bošnjačke mladeži i iz Austrije i Slovenije.

Irhad je Meheljić ove godine, u sklopu projekta Konvoja “Da se nikad ne zaboravi”, začeo ideju da u Konvoju prisustvuju kao sudionici i profesori povijesti srednjih škola Grada Zagreba. On je kao  koordinator ove ideje preuzeo na sebe dobrovoljno i obvezu službene komunikacije s Ministarstvom obrazovanja, kulture i športa RH, sa Agencijom za odgoj i obrazovanje Grada Zagreba te sa Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Vijeće BNMGZ smatra da će uključivanjem profesora povijesti u sudjelovanje u Konvoju doći do dublje suradnje po ovome pitanju te da će se na ovaj način pružiti mogućnost da se puno šira javnost, kroz njihova predavanja, upozna sa Srebreničkim genocidom i tragedijom.

U 3. Konvoju “Da se nikad ne zaboravi”, održanom 2009. godine učestvovalo je preko 800 sudionika. Sudionici su bili brojni, a preko trideset posto svih sudionika bili su u Konvoju iz Vijeća drugih nacionalnih manjina, pripadnici Iranske Ambasade u RH, Mladi SDP-a, Mladi HNS-a Zagrebačke županije,  predstavnici Vijeća Žena Grada Zagreba, i brojni drugi. Ne dvojimo da ćemo ove godine naići na još veći interes i mogućnost da u Konvoju sudjeluje još veći broj ljudi. Prijave za sudjelovanje u Konvoju  mogu se učiniti direktno on-line putem internet stranice Vijeća na linku IV. KONVOJ – PRIJAVA , putem maila vbnmgz@zg.t-com.hr , ili putem telefona na Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba 01/631 4109 (fax:01 631 4111) kod tajnice Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba Sebine Sejkić, a najkasnije do 17.05.2010.

I ovim putem želimo se zahvaliti Behram-begovoj medresi u Tuzli, koja je uvelike pomogla u organizaciji Konvoja “Da se nikad ne zaboravi” 2009. godine, kao i ove 2010., ponudivši smještaj za sudionike Konvoja, a zahvaljujemo se još jedanput i svim sudionicima Konvoja 2009. godine, kao i svima koji će se uključiti u IV Konvoj “Da se nikad ne zaboravi” 2010. godine.

Priredio: Emir Akšamija, dipl.oec., predsjednik Odbora za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju VBNMGZ sa Organizacijskim odborom IV Konvoja “Da se nikad ne zaboravi” 2010.

admin