DA SE NIKAD NE ZABORAVI

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u skladu sa svojim programom za 2007. godinu, pokreće aktivnost za formiranje i realizaciju I. konvoja mladih Bošnjaka Hrvatske “DA SE NIKAD NE ZABORAVI” ….

I. Konvoj mladih Bošnjaka RH “DA SE NIKAD NE ZABORAVI”
 

25. – 26. V. 2007., Potočari, SREBRENICA

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u skladu sa svojim programom za 2007. godinu, pokreće aktivnost za formiranje i realizaciju I. konvoja mladih Bošnjaka Hrvatske “DA SE NIKAD NE ZABORAVI” u posjetu Potočarima, memorijalnom centru u spomen srebreničkog genocida nad Bošnjacima.

Cilj je da to bude manifestacija mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja drugih nacionalnosti, da se odvija svake godine i preraste u trajnu manifestaciju.

Sve troškove za konvoj od Zagreba do Srebrenice i nazad osigurava Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba što uključuje put, hranu, napitke i spavanje.

Polazak je predviđen za 25.05.2007. g. ( petak ) ispred zagrebačke džamije poslije džume namaza (15,00 sati), a povratak je 26.05.2007. godine.
 

Pozivamo Vas da se pridružite I. Konvoju mladih Bošnjaka RH – “DA SE NIKAD NE ZABORAVI”, a zbog kratkoće vremena potrebno je što prije potvrditi sudjelovanje. (najkasnije do 01.05.2007.)
 

Za sva dodatna obrazloženja molimo Vas da se obratite Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, tajnici zaduženoj za kontakte, gđica. Sebina Sejkić.

admin