I. KONVOJ MLADIH BOŠNJAKA RH

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u skladu sa svojim programom za 2007. godinu, pokreće aktivnost za formiranje i realizaciju I. konvoja mladih Bošnjaka Hrvatske “DA SE NIKAD NE ZABORAVI” u posjetu Potočarima, memorijalnom centru u spomen Srebreničkog genocida nad Bošnjacima….

Zagreb, 16.04. 2007. godine

Županijska, gradska i općinska Vijeća i predstavnici bošnjačke nacionalne manjine u RH,
Bošnjačke asocijacije u RH,
Medžlisi Islamske zajednice u RH

svima

 

Predmet: I. Konvoj mladih Bošnjaka RH “DA SE NIKAD NE ZABORAVI”

Poštovani,

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u skladu sa svojim programom za 2007. godinu, pokreće aktivnost za formiranje i realizaciju I. konvoja mladih Bošnjaka Hrvatske “DA SE NIKAD NE ZABORAVI” u posjetu Potočarima, memorijalnom centru u spomen Srebreničkog genocida nad Bošnjacima.

Cilj je da to bude manifestacija mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja drugih nacionalnosti, da se odvija svake godine i preraste u trajnu manifestaciju.

Izbor učesnika I. konvoja treba biti posebno usmjeren prema omladini, čije će učešće u konvoju biti značajno društveno priznanje za njihov aktivan i koristan rad u bošnjačkoj udruzi.

Ovim putem pozivamo Vas da učestvujete u realizaciji projekta (organizacija i financijska potpora). Svaka organizacija bi trebala upututi najmanje pet mladih Bošnjaka, a ukoliko u okviru nje djeluje kulturno ili sportsko društvo može uputiti do dvadeset učesnika.

Sve troškove za konvoj od Zagreba do Srebrenice i nazad osigurava Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba što uključuje put, hranu, napitke i spavanje.

Troškove prijevoza do Zagreba i nazad prema mjestu stanovanja osigurava svako Vijeće/Udruga/Medžlis koji prihvate sudjelovanje u organizaciji konvoja.

Polazak je predviđen za 25.05.2007. g. ( petak ) ispred zagrebačke džamije poslije džume namaza (15,00 sati), a povratak je 26.05.2007. godine.

Projekat je podržao muftija Ševko ef. Omerbašić s prijedlogom da svaki Medžlis izdvoji jednu sergiju za Srebrenicu, a ta, kao i druga prikupljena sredstva će biti uručena Srebreničanima prilikom posjete.

Molimo sva Vijeća i Udruge da u okviru svojih mogućnosti sudjeluju u prikupljanju financijskih sredstava za pomoć Bošnjacima Srebrenice.

Zbog kratkoće vremena potrebno je što prije potvrditi sudjelovanje u I. konvoju Bošnjaka RH – “DA SE NIKAD NE ZABORAVI”. (pisani odgovor sa popisom učesnika, broj osobne karte ili putovnice najkasnije do 01.05.2007.)

Za sva dodatna obrazloženja molimo Vas da se obratite Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, tajnici zaduženoj za kontakte, gđica. Sebina Sejkić.

S poštovanjem,

Kemal Bukvić, predsjednik VBNMGZ, v.r.

admin